Kontakt i rezervacijeEtno kuæa "BABIN SALAŠ"
Žabalj, Livade bb

Vl. Dragoslav Ančin
Novi Sad, Rumenačka 163

+381 21 6317 536
+381 63 397 937


w w w . b a b i n s a l a s . c o m